Επί τη βάση κριτηρίων πολύ υψηλών προδιαγραφών, ελέγχουμε μεταξύ άλλων, την υποδομή του συνεργείου, τον αριθμό και την εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού, το λειτουργικό σύστημα (software) που χρησιμοποιεί, την επάρκεια του μηχανολογικού του εξοπλισμού, τις παροχές προς τους πελάτες του και τη διαδικασία εξυπηρέτησής τους.

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε και να κάνουμε γνωστά στην αγορά, τα συνεργεία που είναι πιο σύγχρονα, πιο οργανωμένα και πιο πελατοκεντρικά σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα των συνεργείων που θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση είναι τα εξής:

  • Επιβεβαίωση από ένα ανεξάρτητο φορέα του μεγέθους και του κύρους της DEKRA περί της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών του συνεργείου προς τους πελάτες του
  • Παροχή στο συνεργείο προωθητικού υλικού περί της βεβαιώσεως που έχει λάβει το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο στο συνεργείο και μπορεί να επιδειχθεί σε πελάτες και συνεργάτες
  • Ενημέρωση των συνεργατών και πελατών της DEKRA περί της βεβαίωσης ποιότητας που έχει λάβει το εν λόγω συνεργείο και παροχή δυνατότητας επιπρόσθετων συνεργασιών στα συνεργεία αυτά με άλλους πελάτες μας
  • Συνεργασία με τη DEKRA ως Κέντρο Ελέγχου Μεταχειρισμένων Οχημάτων των Ιδιωτών και άλλων πελατών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος