Ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιείται με τις παρακάτω διαδικασίες:

  • έλεγχος λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας
  • έλεγχος λειτουργίας συστημάτων άνεσης
  • εξελιγμένη διάγνωση εγκεφάλου ECU
  • επαλήθευση χιλιομέτρων
  • επαλήθευση αριθμού πλαισίου VIN

Έλεγχος μονάδας εγκεφάλου ECU

  • Έλεγχος των Χιλιομέτρων με ανάγνωση τους από κάθε μονάδα του εγκεφάλου με την οποία μπορεί να υπάρξει  επικοινωνία.
  • Εξαγωγή του αριθμού πλαισίου VIN  του οχήματος από όλες τις μονάδες του εγκεφάλου με τις οποίες μπορεί να υπάρξει επικοινωνία.
  • Επαλήθευση των δεδομένων κάθε μονάδας του εγκεφάλου ECU σε σχέση με άλλες πληροφορίες, όπως με τα καταγεγραμμένα service.
  • Διάγνωση του εγκεφάλου των περισσότερων οχημάτων μέχρι 3,5 Τ
  • Παράθεση των ευρημάτων σε γραπτή Έκθεση Ελέγχου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος