Η ομάδα μας συνεργάζεται για την επίτευξη κοινών στόχων και γι’ αυτό και αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή στην αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας μας.

Βασικός μας σκοπός είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους πελάτες μας. 

Μοιραζόμενοι το κοινό σκοπό και με άριστή γνώση και εκπαίδευση στον έλεγχο του αυτοκινήτου, παρέχουμε στον πελάτη την ασφάλεια που χρειάζεται.

Η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμο προσωπικό σε μισθωμένες εγκαταστάσεις μας τόσο στη FERST στη Μαγούλα, όσο και στην OPEL ΣΙΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει επίσης μόνιμο προσωπικό σε σημεία επιθεώρησης τόσο στην Ιερά Οδό στην Αθήνα, στη Κηφισιά στην οδό Καλυφτάκη, αλλά και στο Μαρούσι, στη περιοχή του Mall.

Technical Department Αθήνα & Θεσσαλονίκη: 

Το Τεχνικό μας  Τμήμα είναι βασικό στοιχείο στην παροχή υπηρεσιών  ελέγχου αυτοκινήτων. Επιβλέπει και διεκπεραιώνει με αποτελεσματικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες αλλαγής οδηγού σε οχήματα που προέρχονται από λήξεις leasing, στον έλεγχο ποιότητας και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και συμφωνηθέντων στην μίσθωση οχημάτων. Δηλαδή ολοκληρώνει τον πρώτο έλεγχο του αυτοκινήτου εσωτερικά και εξωτερικά για τυχόν φθορές ή βλάβες που έχουν προκληθεί στο διάστημα της μίσθωσης και στην συνέχεια παραδίδεται στην εταιρεία έχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο επιτόπιο έλεγχο.  

Η δέσμευσή του στην ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση με τα ανώτερα πρότυπα εξασφαλίζει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των οχημάτων εντός των αντίστοιχων στόλων. Αυτά τα τμήματα έχουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των υψηλών προτύπων και της φήμης κάθε εταιρείας που συνεργαζόμαστε, παρέχοντας λεπτομερείς και ακριβείς υπηρεσίες ελέγχου.

Operation Department Αθήνα & Θεσσαλονίκη:

Το Operation Department της εταιρείας μας επιβλέπει και διεκπεραιώνει τις επιθεωρήσεις των αυτοκινήτων, διασφαλίζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες αλλαγής οδηγού σε οχήματα που προέρχονται από λήξεις leasing, στον έλεγχο ποιότητας και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και συμφωνηθέντων στην μίσθωση οχημάτων. Δηλαδή ολοκληρώνει τον πρώτο έλεγχο του αυτοκινήτου εσωτερικά και εξωτερικά για τυχόν φθορές ή βλάβες που έχουν προκληθεί στο διάστημα της μίσθωσης και στην συνέχεια παραδίδεται στην εταιρεία έχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο επιτόπιο έλεγχο.  

Επίσης εξειδικεύεται στις μεταφορές οχημάτων και τις υπηρεσίες κινητικότητας.  Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν στις ομαλές και ασφαλείς μεταφορές οχημάτων, εξασφαλίζοντας τη νομική συμμόρφωση, την ακριβή τεκμηρίωση με αποτελεσματικές διαδικασίες κατά την αλλαγή οδηγού οχημάτων που προέρχονται από εταιρείες leasing. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλείς λύσεις και αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης για επιχειρήσεις. Η εμπειρία τους καλύπτει διάφορες πτυχές της διαχείρισης οχημάτων που  πληρούν τα πρότυπα και  βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία μεταφοράς για τους πελάτες τους.

Sales & Marketing Department:

Το τμήμα Πωλήσεων & Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της εταιρείας.

Είναι υπεύθυνο για:

  • Την προώθηση, με τη χρήση διάφορων μέσων επικοινωνίας, των μοναδικών και καινοτόμων υπηρεσιών και των προϊόντων της εταιρείας.
  • Τη διάδοση της φιλοσοφίας και των αξιών της DEKRA.
  • Τη συνεχή επικοινωνία με τα κεντρικά της DEKRA για το σχεδιασμό του πλάνου εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά.
  • Την ανάλυση της αγοράς για βέλτιστη προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών της στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της.
  • Τη σύναψη εποικοδομητικών συμφωνιών με πελάτες και συνεργάτες.

Επίσης είναι υπεύθυνοι στο να διευρύνουν την επίγνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας στον κλάδο του αυτοκινήτου σε υποψήφιους συνεργάτες.