ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ IMPERIAL

Η Imperial έχει παρουσία στην Ελληνική Ασφαλιστική  αγορά για περισσότερο από 50 χρόνια. Το 1971 ο Σάββας Τζανής, νόμιμος  αντιπρόσωπος για την Ελλάδα από το 1959 της Αγγλικής Ασφαλιστικής Εταιρίας  RELIANCE MARINE Insurance Co, ίδρυσε την «IMPERIAL HELLAS» Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων.

Η IMPERIAL CLAIMS SERVICES  είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διακανονισμού ζημιών στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προσφέρει τις υπηρεσίες μας από το 1971 και συνεργάζεται στο τομέα αυτό με τη DEKRA Claims Services, θυγατρική του ομίλου DEKRA κατά τα τελευταία 20 χρόνια.

Εξυπηρετεί περισσότερες από 350 πελάτες από 31 χώρες οι οποίες είναι ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες leasing και rental.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών επισκεφτείτε το site της ιστοσελίδας μας www.imperialclaims.eu

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος